Siirry suoraan sisältöön

Puheterapia / Talterapi

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa kaiken ikäisten ihmisten vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen, äänen sekä syömisen ja nielemisen häiriöitä.

Puheterapia toteutuu tapaamisissa (lähi- tai etäterapiakäynteinä) asiakkaan lähiympäristössä, eli kotona/varhaiskasvatuksen yhteydessä/koulussa. Asiakastapaamisten lisäksi puheterapiaan liittyy aina myös työskentely asiakkaan perheen ja muun lähiympäristön kanssa. Puheterapian kokonaisvaltainen vaikutus on suurempi kun asiakas ja hänen lähiympäristönsä toimivat yhteistyössä puheterapeutin kanssa.


Talterapin är medicinsk (re)habilitering där målet är att förebygga, undersöka och habilitera störningar i växelverkan, kommunikationen, talet, språket, rösten och ätande. Talterapeuten arbetar med människor i alla åldrar.

Talterapin sker under träffar (när- eller distansträffar) i klientens egen närmiljö, det vill säga hemma/inom småbarnspedagogiken/skolan. Förutom individuella träffar med klienten hör det alltid till för talterapeuten att samarbeta med familjen och människor i klientens närmiljö. Via samarbete med närmiljön är den helhetsmässiga inverkan av talterapin större.